Ovocné stromy vrúbľujeme za kôru

Ovocné stromy vrúbľujeme za kôru

Ako preštepujeme za kôru? Je to veľmi vhodný spôsob, keď aj do hrubších konárov môžeme naštepiť takú odrodu, ktorá nám vyhovuje. Kôra od drevnej časti sa dá v tomto období ľahko odlúpiť a po narezaní ľahko zasunieme pod kôru vrúbeľ.

Ako postupujeme pri preštepovaní?
Vrúbľovať môžeme aj do konárov, ktoré majú priemer od 5 do 10 cm. Na ovocnom strome odrežeme len 1/3 konárov tak, aby kolmý rez na konároch, ktoré budeme vrúbľovať, bol čo najbližšie od kmeňa ovocného stromu. To znamená asi 15 – 20 cm, aby naštepená časť mohla vytvárať postupne novú korunu. Ostatné konáre na stromoch ponechávame, prípadne ich mierne upravíme. Sú pre strom veľmi potrebné, pretože zásobujú cez listy asimilátmi koreňovú sústavu stromov a súčasne prijímajú živiny z pôdy pre nadzemnú časť koruny.
Ako postupujeme pri reze vrúbľov?
Na štepenie používame vrúble, ktoré sme si už narezali v zimných mesiacoch a boli zakopané v zemi pod korunou stromov tak, aby 2/3 z nich vyčnievali nad povrchom pôdy a 1/3 bola v pôde. Vrúble nám takto odložené vydržia stále pevné a môžeme ich použiť aj v mesiacoch máj – jún. Vrúbeľ upravíme hladkým spojkovacím rezom tak, aby sme rez urobili jedným ťahom tak, aby mal dĺžku 3 – 4 cm a naproti rezu bol púčik. Ostrie noža si naostríme. Podľa priemeru odrezaných konárov dávame pri štepení 2 – 6 vrúbľov tak, že na konároch urobíme oproti sebe 3 – 5 cm dlhé kolmé zárezy, odlúpime kôru a do nich zasunieme narezané vrúble. Odrezaný vrúbeľ má mať len tri púčiky, pričom po zasunutí za kôru má z vrúbľa vyčnievať asi 0,3 – 0,5 cm polmesiačik, aby sme vrúbeľ nezasunuli s neodrezanou kôrou. Vrúble dôkladne zaviažeme s páskou z PVC tak, aby po bočných stranách sa nedostal k vrúbľom vzduch. Vrchnú plochu zatrieme vždy kvalitným štepárskym voskom, aby sa z vrúbľa nevyparovala voda. Nad vrúble dávame paličku v tvare písmena T, aby sa na zasunuté vrúble nedostalo vtáctvo.
Ako upravujeme vrúble po prijatí?
 Za 3 – 4 týždne naštepené vrúble začínajú z rastových púčikov vytvárať listy a nové letorasty. Mladé letorasty, ktoré vyrastajú pod miestom štepenia postupne skracujeme a úplne vylamujeme, aby rastová sila nám išla len do naštepenej odrody. Pásku z PVC odstraňujeme až o rok v jarnom období.
Ako ochraňujeme vrúble pred škodcami?
Mladé letorasty vyciciavajú listové vošky, ktoré musíme vždy zlikvidovať vhodným insekticídom, ako je napr. Bi 58 EC – Nové. Preštepené stromy prihnojujeme tekutými hnojivami, ktoré po zriedené s vodou striekame na listovú plochu ovocných stromov.

Diskusia k článku