Zo škôlky rýchlo do pôdy

Zo škôlky rýchlo do pôdy

Jeseň je najvhodnejšie obdobie na výsadbu ovocných stromčekov, pretože nastáva obdobie odpočinku a na jar môžu po skrátení dobre zakoreniť a pokračovať v raste.

Ako pripravujeme pôdu na výsadbu?
Aspoň mesiac pred sadením si vyznačíme pozemok a tam, kde budeme sadiť ovocné stromy, vykopeme asi 50 – 60 cm hlboké a 100 – 130 cm široké jamy. Do nich navozíme kvalitnú ornicu, ktorú pri zasypávaní premiešame s pomalšie pôsobiacimi hnojivami, ako je superfosfát a síran draselný. Tieto hnojivá dávame preto, aby koreňová sústava mala možnosť v ďalších rokoch čerpať živiny z väčších hĺbok pôdy. Do tesnej blízkosti koreňov hnojivá nedávame, pretože by mohli poškodiť koreňové vlásočnice. Čerstvý maštaľný hnoj na dno jám nedávame, pretože podporuje výskyt plesní a hubových chorôb. Zlepšiť štruktúru pôdy môžeme navozením dobre rozloženého kompostu a rašeliny. Pôda nám do výsadby pomaly uľahne a môžeme sadiť stromčeky.
Aké podpníky sú pre nižšie tvary najvhodnejšie?
Na hustejšie spony a slabší rast stromov sú pre jablone najvhodnejšie podpníky M9 a M26. Tieto podpníky boli vypestované v škôlkach nie z jadierka, ale rozmnožili ich nakopcovaním. Znamená to, že po skrátení k tvoriacim sa výhonkom sa prihrnula kyprá zemina, kde zakorenili. Do týchto podpníkov sa potom vrúbľovali alebo očkovali ušľachtilé odrody.
Ako postupujeme pri výsadbe stromčekov?
Základom úspešného prijatia je, aby sme ovocné stromy po zakúpení z ovocných škôlok čo najrýchlejšie vysadili do pôdy, aby koreňová sústava nezaschla. Korene vždy pred sadením trocha skrátime a stromčeky na 6 – 12 hodím namočíme do vedra s vodou. Pri sadení postupujeme tak, aby očko na stromčekoch po výsadbe bolo vždy nad povrchom pôdy. Ku koreňom dávame  vždy len dobrú ornicu a so stromčekom opatrne natriasame, aby sa zemina dostala čím bližšie ku koreňom. Na dno vykopanej jamy nalejeme jedno vedro vody, aby korene stromčekov mali do jesene dostatok vlahy. Po nahrnutí pôdy ku stromčekom ešte raz nalejeme vodu a po jej vsiaknutí ku koreňom nahrnieme do výšky 20 - 30 cm pôdu, čím chránime kmienik a očko pred namrznutím. Ku stromčekom dávame koly, ktoré majú siahať po korunku, aby ich kôl pri veternom počasí nepoškodil. Stromčeky ku kolom zaviažeme tzv. osmičkou, aby sa  špagát nezrástol s podpníkom.
Kedy upravujeme výchovným rezom korunku stromčekov?
Stromčeky skracujeme po výsadbe vždy až v predjarnom období, pretože skrátenie pred zimou môže poškodiť skrátenú časť výhonkov. Skrátenie na jar urobíme čo najskôr, nie až keď stromčeky pučia, aby stromčeky dobre zakorenili a vytvorili dostatočne silné výhonky, budúce kostrové konáre, na ktorých sa bude tvoriť úroda. V prvom roku po výsadbe každý výhonok skrátime len na 2 – 4 púčiky, čo predstavuje dĺžku len 5 – 10 cm. Po takomto hlbokom skrátení máme istotu, že stromčeky sa nám príjmu a budú pokračovať v raste. Na jar neskrátené výhonky, alebo skrátené len málo, nám na jar vôbec nerastú, alebo tvoria len veľmi slabé prírastky, poprípade stromčeky odumrú.
 
Na akú vzdialenosť stromčeky sadíme?
Podľa tvaru pestovania a podpníka volíme vždy vzdialenosť medzi stromčekmi. Vždy majme na pamäti, že viac svetla a priestoru nám vytvorí lepšie podmienky pre rast a rodivosť ovocných stromov. Voľné rastúce jablone sadíme od seba na vzdialenosť 3 – 5 m. V tvare štíhleho vretena stromčeky dávame od seba na 1,5  - 2,5 m, pričom medzi radmi ponechávame pracovný priestor 3 – 5 m. Kôstkoviny sadíme podľa podpníka od seba na vzdialenosť 3,5 – 5 m.

Diskusia k článku