Presádzanie vzrastlých stromov

Presádzanie vzrastlých stromov

V ktorom období staršie stromy presádzame? Pokiaľ počasie dovolí, snažíme sa tieto stromy presádzať najmä na jeseň a v zimných mesiacoch, aby na jar mali možnosť čím skôr zakoreniť a pokračovať v raste.

Pri ich vykopávaní postupujeme tak, aby sme čo najviac chránili koreňový systém, najmä mladé vlásočnice, ktoré z pôdy čerpajú živiny. Z rýľom obkopeme strom aspoň jeden meter od kmeňa a postupne presekávame hrubšie korene zo všetkých strán a opatrne strom podkopeme. Snažíme sa ho vybrať tak, aby na koreňoch ostala aj časť zeminy, čím sa ujateľnosť stromov zvyšuje. Udržať zeminu na koreňoch pomáha aj  mierne namrznutá pôda, ktorá udržuje pôdu okolo koreňov drevín.
 
Ako upravujeme korunu presádzaného stromu?
Presádzaním stromov ponechávame korene v pôde. Tie, ktoré ostanú na vykopanom strome, nedokážu zásobovať živinami celú, neporušenú nadzemnú časť ovocných a okrasných drevín, preto korunu stromov na jar musíme hlboko skrátiť, ináč sa nám presádzané stromy neujmú, čiže vyrašia, vytvoria  listy a strom zaschne. Podobne upravujeme aj presádzane tuje, cyprušteky a ďalšie ihličnaté dreviny tak, že im na jar nadzemnú časť o tretinu až polovicu skrátime, čím ich podporíme v dobrom zakoreňovaní a pokračovaní v raste.
 
Ako pripravujeme jamy, do ktorých vzrastlé stromy sadíme?
Vždy vykopeme hlbšie a širšie jamy, ako je koreňový bal presádzaného stromu, aby sme podporili rast koreňovej sústavy v kvalitnej zemine. Jamy majú byť hlboké aspoň 50 – 80 cm a široké 100 – 150 cm, do ktorých nikdy nedávame čerstvý maštaľný hnoj, ale do jám navozíme kvalitnú ornicu, v ktorej sme predtým pestovali záhradné  plodiny. Ornicu môžeme vylepšiť rašelinou alebo  dobre vyzretým kompostom. Do jám môžeme opatrne rozhodiť pomalšie pôsobiace hnojiva, ktoré bude koreňová sústava stromov postupne prijímať v ďalších rokoch. Priemyselné hnojivá sa nesmú dostať do kontaktu s vlásočnicami, pretože sa korienky spália a strom zahynie. Pri zasypávaní zeminou so stromom mierne natriasame, aby sa ornica dostala pomedzi korene a súčasne okolo kmeňa pôdu prišľapujeme. Po dôkladnom zasypaní nesmieme zabudnúť na závlahu, to znamená, že stromy zalejeme vodou podľa vzrastnosti presádzaného stromu v množstve 20 – 30 l vody na jeden strom. Ak voda vsiakne, ku kmeňom opäť nahrnieme zeminu, aby sa vlaha udržovala v pôde.
 
Ako chránime presádzané stromy pred zimou a mrazmi?
Pred príchodom mrazov pôdu ku kmeňom nahrnieme a na pôdu rozložíme čečinu, ktorá chráni koreňovú sústavu pred namrznutím. Citlivejšie druhy môžeme opatrne obaliť vrecovinou či papierom tak, aby ovocný strom mal dostatok vzduchu. Ihličnany aj počas zimy vyparujú vodu, takže počas suchých zím pôdu pod ihličnanmi zavlažujeme, pretože nedostatok vlahy v zimných mesiacoch je častou príčinou uschnutie a odumretie ihličnatých drevín.

Diskusia k článku