Výsadba stromčekov

Výsadba stromčekov

Ak sme nestihli vysadiť stromčeky na jeseň pokračujeme vo výsadbe v jarnom období.

Ako pripravujeme pred výsadbou pôdu?

Stromčeky na jednom mieste rastú niekoľko rokov, preto sa oplatí pripraviť pôdu tak, aby v nej mali dostatok živín pre rast a rodivosť v ďalších rokoch. Prevzdušniť pôdu je potrebné do hĺbky 50 – 60 cm, čo najlepšie dosiahneme vykopaním jám, ktoré majú byť aspoň 1 m široké. Z pôdy vyberieme všetky trváce korene, kamene a nekvalitnú ornicu. Jamy sa snažíme naplniť kvalitnou ornicou tak, aby do začiatku výsadby pôda uľahla. Na dno jám nedávame čerstvý maštaľný hnoj, pretože sa v hĺbke nerozloží a hubové choroby podporujú výskyt bakteriálnych chorôb. Zlepšiť štruktúru však treba použitím staršieho, dobre rozloženého kompostu, rašeliny a podobne.

Ako do pôdy zapracujeme zásobné priemyselné hnojivá?

Medzi jednotlivé asi 10 cm vrstvy zeminy použijeme pomalšie pôsobiace hnojivá, ktoré koreňová sústava stromčekov bude čerpať v ďalších rokoch. Z fosforečných hnojív použijeme superfosfát a z draselných hnojív medzi zeminu zapracujeme  síran draselný. Do pôdy je potrebné pridať vápnik vo forme mletého vápenca, ktorý do jám dávame samostatne, nie vo vrstve z priemyselnými hnojivami, čiže striedame hnojenie s vrstvou ornice. Hnojíme len opatrne, pretože nadbytok živín v pôde spôsobuje spálenie koreňových vlásočníc, čo sa prejaví poškodením, až odumretím ovocných stromov.

Ako vysádzame stromčeky?

Koreňové vlásočnice veľmi rýchle zasychajú, preto majú byť vždy v pôde. Korene pred výsadbou skrátime a na niekoľko hodín dáme do vedra s vodou. Pri sadení postupujeme tak, že so stromčekom mierne natriasame, aby sa ornica dostala medzi korene, a aby medzi koreňmi neboli vzdušné miesta. Očko, čiže naštepená časť po výsadbe, musí vždy byť nad povrchom pôdy a nie v zemi. Po miernom utlačení zeminy ku každému stromčeku nalejeme jedno vedro vody a po jej vsiaknutí ku stromčekom nahrnieme 5 – 10 cm vrstvu ornice, ktorá zabraňuje vyparovaniu vody z pôdy. Ku stromčekom sa snažíme dať mulčovací materiál, najlepšie pokosenú trávu, ktorá udržuje vlhkú pôdu a postupne obohacuje pôdu o humus, čím zlepšuje jej štruktúru. Ku stromčekom dávame ako oporu kôl, ktorý nesmie zasahovať do korunky, ale  pod korunu, pretože pri veternom počasí dochádza k poškodeniu kostrových konárov. Kmieniky opatrne priviažeme ku kolom osmičkou tak, aby sa špagát pri hrubnutí kmeňa nezarezával do kôry a tým nebránil prúdeniu živín do koruny, pretože stromčeky by mohli odumrieť a v mieste zaškrtenia sa odlomiť.

Ako upravujeme korunku stromčekov?

Všetky základné výhonky musíme čo najskôr hlboko skrátiť, pretože koreňová sústava po výsadbe nestačí dodávať živiny pre všetky výhonky. Preto bočné výhonky skrátime na dĺžky asi 5 – 10 cm tak, aby posledný púčik smeroval von z koruny. Predlžovanie kmeňa, čiže stredný výhonok, skrátime asi 10 – 15 cm nad bočnými, v jednej rovine skrátenými výhonkami. Takto skrátený stromček má všetky podmienky, aby mohol pokračovať v raste, a tak vytvoril dostatočne silné a pevné budúce kostrové konáre. Neskrátené stromčeky zastavia rast, v pôde sa trápia, prípadne celé zaschnú a odumrú.

Ako ošetrovať vysadené stromčeky počas vegetácie?

V čase sucha je veľmi dôležitá závlaha, ale pozor na tvorbu prísuškov, preto po dažďoch alebo závlahe pôdu okolo stromčekov plytko kypríme, aby korene mali dostatok vzduchu. Pôda má mať vždy kyprú drobnohrudkovitú štruktúru, čo dosiahneme mulčovaním. Stromčeky sú vďačné za prihnojenie na list alebo pri závlahe, keď použijeme niektoré z tekutých hnojív ako je napr. Rokosan, Hakofyt a pod. Prihnojovanie musíme ukončiť do konca júna, aby letorasty do príchodu zimy dobre vyzreli. Stromčeky napadnuté cicavým hmyzom, najmä voškami, zavčasu postriekame insekticídom.

Diskusia k článku