Vrúbľovanie  za kôru

Vrúbľovanie za kôru

Používa sa v období, keď sa dá kôra ľahko odlúpiť od drevnej časti podpníka alebo hrubších konárov, ktoré chceme preštepiť inou odrodou.

Ako postupujeme pri preštepovaní starších ovocných stromov?

Pri vrúbľovaní nekvalitných odrôd nemôžeme naraz preštepiť celú korunu ovocného stromu, pretože by sme stratili listovú plochu, ktorá rozvádza asimiláty pre koreňovú sústavu stromu. Štepenie si rozdelíme na niekoľko rokov, čiže v jednom roku preštepíme len 1/3 ovocného stromu. Novú odrodu sa snažíme naštepiť do konárov čím bližšie ku kmeňu preštepovanej odrody a nie po odvode koruny. Kostrové konáre zrežeme asi 20 – 30 cm od kmeňa hladkým rovným rezom. Konáre môžeme preštepovať do ich priemernej hrúbky od 5 do 15 cm. 
 
Ako upravíme vrúble?

Vrúble na preštepovanie musia byť zdravé, pevné, životaschopné, nie scvrknuté, bez miazgy a života. Z chorého a slabého vrúbľa nemôžeme získať dobrú ujateľnosť a vitalitu rastu. Kvalitné vrúble uschované v pôde pod korunou stromov alebo na zatienenom mieste
v záhrade môžeme na štepenie používať aj v mesiacoch apríl – jún. Vrúbeľ má mať dobre vyzreté očká, ktoré sa vždy nachádzajú
v strednej časti výhonkov. Púčiky v spodnej časti výhonkov sú spiace a zasa naopak púčiky vo vrcholovej časti výhonkov sú slabo vyzreté, často napadnuté múčnatkou, vajíčkami od vošiek a ďalších škodcov.
 
Ako režeme vrúbeľ?

Pri štepení je dôležitý ostrý štepársky nôž, s ktorým musíme urobiť jedným ťahom hladký 3 – 4 cm rez tak, aby oproti reznej ploche ostal púčik. Nad reznou plochou vrúbľa ponechávame ešte 1 – 2 púčiky. Vrchný rez nad púčikom má byť tesný tak, aby sme netvorili čapíky. Súčasne dávame pozor, aby sme púčiky nepoškodili. Rezom pripravené štepy ukladáme na čistú plochu tak, aby rezná plocha vrúbľa bola stále čistá, nie zaprášená hlinou, znečistená prachom a podobne.
 
Ako zasúvame vrúble na zrezaný podpník?

Na podpníku alebo preštepovaných konároch urobíme hladké a kolmé, asi 3 – 4 cm dlhé zárezy a jemným otočením ostria noža jeho opačnej strany sa opatrne snažíme z jednej a druhej strany mierne odlúpiť kôru, do ktorej zasunieme vrúbeľ. Urobíme to tak, aby
z vrúbľa vyčnievala asi 2 - 3 mm plocha. Veľmi hlboko zasunutý vrúbeľ nemôže dobre zrásť, pretože kôra z vrúbľa zabraňuje zrasteniu
z podpníkom a dochádza často k vylomeniu prijatých vrúbľov. Pozasúvané vrúble dôkladne a pevne zaviažeme s páskou z PVC tak, aby sa páska neuvoľnila, a aby sa nedostal vzduch k reznej ploche. Po navrúbľovaní reznú plochu podpníka a vrcholovú časť vrúbľa opatrne a dôkladne zatrieme štepárskym voskom, napr. Jentenom. Na zatieranie nikdy nepoužívame staré, kryštalické vosky, pretože nepriaznivo ovplyvňujú ujateľnosť vrúbľovancov. 
 
Ako ochraňujeme naštepené vrúble po ujatí?

Nad vrúble sa snažíme dať paličku tak, aby vtáctvo vrúble nevylomilo, či ich silný vietor nevylomil. Bočný obrast, ktorý vyrastá zo spiacich púčikov, opatrne vylamujeme, aby sa všetky živiny dostali do naštepenej odrody. Štepársku pásku ponechávame celý rok, odstránime ju až na jar v budúcom roku. Ak sa na prírastkoch vyskytujú listové vošky, okamžite ich likvidujeme insekticídom, aby sme dopestovali zdravé výhonky, ktoré zabezpečia tvorbu nových kostrových výhonkov.

Diskusia k článku