Rez marhúľ a broskýň po odkvitnutí stromov

Rez marhúľ a broskýň po odkvitnutí stromov

V tomto období na stromoch je dobre vidieť, ktoré konáre sú napadnuté moniliózou, ktoré výhonky odumierajú, kde sa vyskytuje glejotok, kde sa vytvorili plody, preto sa snažíme stromom pomôcť, aby sa výskyt chorôb neprenášal na celý strom.

Prečo zasychajúce konáre odstraňujeme?

Výskyt bakteriálnych a hubových chorôb sa snažíme obmedziť rezom, aby sa choroba nešírila do zdravých časti stromov, preto zasychajúce konáre celé odrežeme, na konárový krúžok, aby sa rezná rana čím skôr zahojila. Po odrezaní nenechávame čapíky a kýpte, pretože cez ne sa choroba ďalej šíri a urýchľuje odumretie celého stromu. Všetky väčšie rezné rany zatierame kvalitným štepárskym voskom. Pri reze postupujeme opatrne, aby sme nepoškodili zdravé konáre s vyvíjajúcimi sa plodmi. Prehustené a vysoké stromy marhúľ a broskýň sa snažíme rezom znížiť, aby sa nadbytočným počtom konárov a plodov nevyčerpávali, pretože potom stromy zoslabnú, čo urýchľuje ich odumieranie. Zo stromov sa snažíme odstraňovať všetky zaschnuté výhonky a konáriky napadnuté chorobami.
 
Ako liečime glejotok na konároch?

Mazľavú hmotu sa snažíme opatrne odstrániť tak, aby sme nepoškodili kôru, miesto očistíme a ošetríme octovou vodou v pomere 1: 5 tak, že handričkou namočenou v roztoku zaviažeme napadnuté miesta a ošetrenie počas vegetácie niekoľkokrát opakujeme. Výskyt glejotoku sa obmedzí. Veľmi napadnuté časti odstránime. Glejotok sa rýchle  šíri aj na tvoriace sa plody, ktoré sú nevzhľadné, počas dozrievania podliehajú hnilobe a zo stromov opadávajú.
 
Ako chránime ovocné stromy pred neskorými prízemnými mrázikmi?

Stromy po odkvitnutí sú na neskoré mrazy citlivejšie, ako počas kvitnutia, preto už mrazy nad -3 °C dokážu zlikvidovať tvoriacu sa úrodu. Najlepšou ochranou je skorý ranný postrek čistou vodou, ktorá po namrznutí vytvorí ochranný obal okolo plodu, a tak sa časť úrody zachráni.
 
Ako obmedzíme zhadzovaniu nasadených plodov na stromoch?
Veľké množstvo opelených a naviazaných plodov ovocný  strom nedokáže na strome udržať, preto si pomáha ich zhadzovaniu, pretože veľký počet konárov odoberie živiny pre svoj rast, ktoré potom chýbajú tvoriacim sa plodom. Zhadzovaniu plodov sa dá predísť najmä rezom, keď znížime množstvo konárov so súčasným prihnojovaním všetkých živín, čo dosiahneme  tak, že ovocné stromy po odkvitnutí, keď úž majú listovú plochu prihnojujeme niekoľkými tekutými hnojivami, ako je napr. Rokosan. Ak po hlbokých rezoch, sa tvoria nadbytočné vlky, tak ich zavčasu vylamujeme, aby nezahusťovali korunu a neodoberali potrebné živiny.
 
Ako ovplyvňujú úrody listové vošky?

Vošky vyciciavaním šťavy skrúcajú listy, obmedzujú rast, znetvorujú letorasty, zoslabujú stromy, ktoré potom slabo rastú, zhadzujú plody a ponechané plody sú zdeformované bez chuti a typických odrodových vlastnosti. Vošky sa snažíme okamžite zlikvidovať dostupnými insekticídmi alebo  pri mladých stromoch mechanicky, napr. opatrným striasaním na vhodnú podložku a ich likvidáciou. Výskyt vošiek môžeme obmedziť postrekom, napr. výluhom zo žihľavy a pod. Vošky sú ideálnou pochúťkou pre lienky, spevavé vtáctvo, ako sú sýkorky a pod. Listové vošky cicaním vylučujú medovicu, na ktorú radi prichádzajú mravce, pretože je pre ne potravou.
 
Ako ošetrujeme na jar naštepené marhule?

Odrody marhúľ sa snažíme vrúbľovať na slivkové podpníky, ako je myrobalán, biela slivka a pod, čím sa snažíme predlžiť ich životnosť. Do podpníkov je dobre štepiť obidva druhy, to znamená aj odrodu sliviek aj marhúľ, čím sa snažíme podporiť rast marhule, prípadne, ak odumrie na podpníku marhuľa, ovocný strom pokračuje v rodivosti ako ušľachtilá odroda slivka. Po naštepení zo spodnej časti podpníka, zo spiacich púčikov, vyrastajú bočné letorasty, ktoré spočiatku skracujeme a potom úplne odstránime, aby sme podporili naštepenú odrodu. Do jedného podpníka alebo konára, dávame toľko vrúbľov, aký je priemer podpníka.

Diskusia k článku